Shrimatam Camp at Chennai
at West Mambalam

Pujyashri Acharyas will perform Sri Tripurasundari Sameta Sri Chandramouleeswara Swamy pujas at Sri Sankara Matam in West Mambalam, Chennai 22 Jun. 2017 onwards.

Venue: Sri Sankara Matam, Madley Road (Near Madley Subway), West Mambalam, Chennai, Tamilnadu - 600033. Nearest Suburban railway station: Mambalam Railway Station Nearest Bus stop: T.Nagar bus terminus Click here for location map


Pujyashri Acharyas will observe Chaturmasya Vratam at Shrimatam, Kanchipuram from 9 July to 6 Sep. 2017.