நவராத்திரி மஹோத்சவம் – ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம் ஸ்ரீ அத்ய சங்கரா மந்திர், பூனா - அக்டோபர் 16 – 24, 2012

காஞ்சி காமகோடி பீடம் பூஜ்யஸ்ரீ ஆச்சார்ய ஸ்வாமிகளின் அநுக்ரஹத்துடன்  நவராத்திரி மஹோத்சவம் பூனா சரஸ் பாகில் இருக்கும் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம் ஸ்ரீ அத்ய சங்கரா மந்திரில் (வீர் சவர்கர் சிலை  அருகில், PIN 411030) வருகின்ற அக்டோபர் 16 முதல் 24 வரை நடைபெற உள்ளது. பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேவியின் அருளும் ஸ்ரீ ஆச்சார்ய ஸ்வாமிகளின் அருளும் பெறவேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறோம். 

 


மேலும் செய்திகள்