Preceptors of Advaita

Vasishta Shakti Parasara Vyasa Suka Gaudapada
Govinda Bhagavatpada Sankara Bhagavatpada Padmapada Hastamalaka Totakacharya Survesvara
Vimuktatman Sarvajnatman Mandanamisra Vachaspatimisra Jnanaghanapada Prakasatman
Sri-Harsha Anandanubhava Anandabodha Chitsukha Anubhutisvarupa Amalananda
Anandapurna-
Vidyasagara
Ramadvayacharya Pratyagsvarupa Sankarananda Vidyaranya Govindananda
Sankhapani Lakshmidhara Sadananda Sadananda Kashmiraka Prakasananda Ramatirtha
Nrisimhashrama Ranga Raja Nrisimha Bhattopadhyaya Appayya Dikshita Madhusudana Sarasvati Dharmarajadhvarin
Mahadevananda Sarasvati Gangadharendra Sarasvati Paramasivendra Sarasvati Nallakavi Sadasiva Brahmendra Sarasvati Some Pre-Sankara Advaitins
Anandagiri Brahmananda UpanishadBrahmendra Kalidasa Krishnamisra Jnanadeva
Nischaladasa Tandavarayar Potana KAMAKSHI-THE AMNAYA-SAKTI Kamakoti & Nayanmars
SRI KAMAKOTI PITHA OF SRI SANKARACHARYA Sage of Kanchi JAGADGURU SRI CHANDRASEKHARENDRA SARASVATI On Advaita JAGADGURU SRI CHANDRASEKHARENDRA SARASVATI On The significance of Shankara Jayanti    
Design