Audios of Shlokas and Anugraha Bhashanams

AUDIOS

Anugraha Bhashanam of Pujya Shankaracharya Swamiji at Mullaivasal, Near Kumbakonam

13-02-2016

Anugraha Bhashanam given by HH Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal on 13 Feb. 2016 at Mullaivasal village, near Kumbhakonam

Anugraha Bhashanam of Pujya Shankaracharya Swamiji at Sri Vinayaka Temple, Sunambedu

08-06-2016

Anugraha Bhashanam given by HH Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal at the Yagashala pujas of Sri Vinayakar Temple at Sunambedu village on 8th June 2016

Anugraha Bhashanam of Pujya Shankaracharya Swamiji at Changepond Technologies, Chennai

Anugraha Bhashanam given by HH Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal at Changepond Technologies, a Chennai-based digital services integrator on the occasion of inauguration of an all-women testing division

Anugraha Bhashanam - Shankaracharya- at Nerkundram

19-04-2017

Anugraha Bhashanam given by HH Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal at Nerkundram

Anugraha Bhashanam - Shankaracharya- at Maragatapuram Sivan Temple (near Villupuram)

28-01-2016

Anugraha Bhashanam given by HH Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal at Maragatapuram Sivan Temple (10 kms from Villupuram)

Soundarya Lahari - Part-2

Soundarya Lahari - Part-1

Mantra Matruka Pusha Mala Stavam - Prayer of Garland of Mantra Flowers to the Divine Mother - Adi Shankaracharya-Part-2

Mantra Matruka Pusha Mala Stavam - Prayer of Garland of Mantra Flowers to the Divine Mother - Adi Shankaracharya-Part-1

Glory of Varadarajaswamy( Varadaraja Prashasti) - Kamakshi Vilasam

Anugraha Bhashanam - Shankaracharya Jayanti - Poorti Pariksha

Anugraha Bhashanam - Shankaracharya- Ramanujacharya Jayanti

Anugraha Bhashanam - Musical Trinity (Sangeeta Moortigal) Programme

Anugraha Bhashanam - Tiruppugazh Programme

Guru Puja (Prof. Krishnamurti Sastrigal)Other Audios