Mahakumbabhishekam of Sri Abimuktheswara swami Devasthanam

20-11-2021

Visit of HH Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal for the Ashtabandana Mahakumbabhishekam of Sri Abimuktheswara swami Devasthanam - 20 Nov. 2021

 


Back to news page