Visit to Kalavai Shankara Matam

23-09-2021

HH Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal visited Kalavai Shankara Matam. Sri Acharyal performed puja and deeparadhana at the Adhistanams of the 66th and 67th Shankaracharyas Sri Chandrasekarendra Sarswathi the VII and Sri Mahadevendra Saraswathi the V - followed by Anushtanam.
Later, Sri Acharyal visited the Vruddashramam and blessed the inmates.


Back to news page