Bhagavata Saptaham held at Kakinada

17-07-2022

Bhagavata Saptaham by Sri Krishna Premi Anna and Dr. Ranganji at Kakinada in benign presence of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal at Shrimatam Camp at Kakinada during the Chaturmasyam 2022 from 17 July 2022

 


Back to news page