Sharada Navarati at Sri Kamakshi Ambal Devasthanam

25-09-2022

Sri Kanchi Kamakoti Peetham, Shrimatam Samasthanam

Sri Kanchi Kamakshi Ambal Devasthanam - 2022 Subhakruth Nama Samvatsara, Puratasi Masa, Sri Sarada #Navaratri Maha Utsavam from 25-09-2022 (Sunday) to 07-10-2022 (Friday) will be held with the blessings of Pujyashri Shankaracharya Swamigal .The details are as below:

25-09-2022 : Sunday: Visesham: Vastu Shanti ; Poorvanga chandi homam, Vastu Shanti (Evening)

26-09-2022: Monday: Visesham: Sura samharam Arambham, Raksha Bandhanam, Yagasala Aarambham

27-09-2022: Tuesday:
Visesham: Navavarnam Pooja aarambham, Sura Samharam.

28-09-2022: Wednesday: Visesham: Surasamharam

29-09-2022 : Thursday: Visesham: Surasamharam

30-09-2022: Friday: Visesham: Surasamharam
01-10-2022: Saturday: Visesham: Surasamharam

02-10-2022: Sunday: Visesham: Surasamharam

03-10-2022: Monday: Visesham: Durga Astami, Sri Durga Purapadu, Sura Samharam Purti

04-10-2022: Tuesday: Visesham: Saraswati Pooja

05-10-2022: Wednesday: Visesham: Vijayadasami, Nava Varnam Purti

06-10-2022: Thursday: Visesham:
1. Sashashra Kalasa Sthapanam (Evening)

07-10-2022: Friday: Visesham: Oonjal utsavam, Sashashra Kalasa Abhishekam #kamakoti


Back to news page