Shrimatam camp at Gangavati

12-04-2022

Vijaya Yatra - HH Pujyashri Shankaracharya Swamigal arrived at Gangavati, Karnataka . Shrimatam camp is at
Smt. Sarojamma Kalyana Mantapa, Anegundi Road, Gangavati, Koppala district, Karnataka - 583227
Back to news page