Swarna Bandhana Mahakumbabhishekam of Sri Subrahmanya Swamy Devalayam at Skandagiri performed

21-04-2022

Swarna Bandhana Maha Kumbhabhishekam of Sri Subrahmanyaswamy Devalayam at Skandagiri was performed this morning by Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal (21Apr22 )


Back to news page