Veda Parayanam on Anusham - Pujya Mahaswamigal Jayanti

13-06-2022

13-6-2022 Anusham & Sri Maha Periava Jayanthi - Veda Parayanam will be performed as per following details:

i) Venue :Sri Swaminatha Swami Temple, Swamimalai. Regular Anusha Parayanam on 5 veda sakais

2) Venue : Kumbakonam Sri Sankara matam - As part of HH Sri Maha Periava Jayanthi Uthsavam (vide sauramaana Sampradaayam) organized by Sri Sankara Matam kainkarya Sabha, Veda parayanam on 5 Veda sakais  - sponsored by SKKSVP Trust.




Back to news page