Vijaya Yatra- Visit to Sri Kannika Parameshwari Temple at Tadipatri

22-03-2022

Vijaya yatra of Pujyashri Shankaracharya Swamigal- visit to Sri Vasavi Kannika Parameshvari Ammavaru temple @ #Tadipatri- 22 Mar. 2022


Back to news page