Vijaya yatra of Pujyashri Shankaracharya Swamigal- Shrimatam camp at arrives at Hosapete

31-03-2022

Vijaya yatra of Pujyashri Shankaracharya Swamigal- Shrimatam camp at #Hosapete, #Karnataka
31 Mar- 12 Apr 2022
HH Pujyashri Shankaracharya Swamigal arrived at #Hosapete from Sandur. Shrimatam camp is at Sri Vidyaranya Vidyapeeta trust Veda Samskruta Patashala, Sandur Road, Hosapete, #Vijayanagara dt., Karnataka. Vasanta navaratri visesha pujas will be performed from 2 to 10th Apr. 2022










Back to news page