Aradhana of 67th Acharya Sri Mahadevendra Saraswathi Swamigal performed at Vishakapatnam

20-02-2023

Feb 20 2023 - Aradhana of Jagadguru Pujyashri Mahadevendra Saraswati Shankaracharya Swamiji, the 67th Peethadhipathi of the Sri Kanchi Kamakoti Peetham is being performed at the Srimatham camp at Vishakapatnam today in the presence of HH Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal. 

Sri Mahadevendra Saraswati attained mukti at #Kalavai in Tamilnadu on Sukla Prathama Phalguna Prabhava-1907


Back to news page