Ishti homam commences at Vijayawada

06-04-2023

Vijaya Yatra update- 06-04-23 (Thursday, morning) - Pujyashri Shankaracharya Swamiji blessed the homam dravyas used for ishti homam for loka kshema sankalpam which is being performed at Sri Venkateshwara Swamy temple, Labbipeta #vijayawada #kamakoti


Back to news page