Jayanti Mahotsavam at Vishakapatnam - Namasankeertanam performed

16-02-2023

Jayanti Mahotsvam of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal - Nama Sankeertanam was performed by Sri Vittaldas Maharaj on 16 February 20023 @ Sri Shankara matam, Vishakapatnam. Pujya Shankaracharya Swamiji blessed the devotees with Anguraha Bhashanam.

 

 


Back to news page