Pujyashri Shankaracharya Swamiji at Tirumala - Darshan and Temple Honours- SVBC broadcast

15-05-2023

Pujyashri Shankaracharya Swamiji at Tirumala - Darshan and Temple Honours accorded at Sri Venkateshwara Swami Devasthanam, Tirumala- 15 May 2023 -Somavaram- Ekadashi
 Video Courtesy SVBC, TTD (ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు -Adhyatmika Viseshalu). 


Back to news page
Prev.::Paramacharya Sri Chandrasekharendra Saraswathi Marg - New road at Tirupati inaugurated

Next.::Pujyashri Shankaracharya Swamiji at Tirumala - Darshan and Temple Honours accorded