Shankara Jayanti at Goa

25-04-2023

Sri Adi Shankara Jayanti Mahotsavam will be celebrated on 25th Apr. 2023 - Vaishaka Shukla Panchami at Sri Gomantak Tirupati Balaji Mandir, Ponda, #Goa with blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji. Avahanti homam and Visesha pujas will be performed.
Back to news page
Prev.::Sri Shankara Jayanti at Kanyakumari

Next.::Shankara Jayanti Utsavam commences at Tirupati