Shankara Jayanti mahotsvam at Mumbai

25-04-2023

Sri Sankara Jayanti Mahotsavam will be performed at Sri Sankara Matam, Matunga, Mumbai upto 1st May 2023
Back to news page
Prev.::Pujya Shankaracharya Swamigal to perform Kumbabhishekam of Sri Adi Shankarar- Sri Shankara Vinayakar at Bugga Shankara Matam

Next.::Sri Adi Shankara Jayanti at Tirupati camp - Day 4 updates