Thai Poosam - Sri Subrahmanya Puja and Subrahmanya Bhujana Parayanam performed

05-02-2023

Thai poosam -5th Feb. 23 - (Sunday morning, Pournami) - With blessings of Pujyashri Shankaracharya Swamigal, Sri Subrahmanya puja and Subrahmanya Bhujanga parayanam was performed at Shrimatam camp at #Vishakapatnam followed by Kumara Bhojanam. #kamakoti


Back to news page
Prev.::Pournami - Chandi Homam and Lalita Sahasranama Parayanam performed

Next.::Jayanti mahotsavam at Vishakapatnam- programme details