Pranapratistha Kumbhabhishekam Mahotsavam of Sri Vijaya Vinayaka Swamy performed at Amaravati

Pranapratistha Kumbhabhishekam Mahotsavam of Sri Vijaya Vinayaka Swamy performed at Amaravati

04-04-2024

With the benign blessings of Sri Kanchi Kamakoti Peetadhipati Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal, the Pranapratistha Kumbhabhishekam Mahotsavam of Sri Vijaya Vinayaka Swamy was performed at Shrimatam at Kolanukonda, Amaravati, Andhra Pradesh on 4th April 2024 at 09:14 AM. Rudra Ekadasini Homam, Maha Mrutyunjaya Homam and Ayushya Homam was performed in celebration of the 56th Jayanthi of Jagadguru Sri Sri Sri Shankara Vijayendra Saraswati Swamivaru.
Back to news page