Shankara Jayanti Mahotsavam at Kanchipuram 8th May Onwards

Shankara Jayanti Mahotsavam at Kanchipuram 8th May Onwards

12-05-2024

With benign blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal, Shankara Jayanti Mahotsavam will be celebrated at Kanchipuram - 8th to 12th May 2024 #kamakoti #shankarajayanti #Shankaracharya






Back to news page