Sri Rama Navami utsavam commences at Tiruvanaikovil

Sri Rama Navami utsavam commences at Tiruvanaikovil

09-04-2024

With the blessings of Pujyashri Shankaracharya Swamigal, Sri Rama Navami Srimad Valmiki Ramayana Moola Parayanam (Navaham) commenced at Shri Jagadguru Vidyasthanam (Shri Shankara Matham), Thiruvanaikoil/Jambukeswaram, Tiruchirapalli on April 9, 2024, Monday.
Back to news page