Sri Shankara Jayanti celebrated at Tiruvanaikovil

Sri Shankara Jayanti celebrated at Tiruvanaikovil

12-05-2024

Sri Adi Shankara Bagavadpadal 2533rd Jayanthi Mahotsavam  at Sri Kanchi Kamakoti Peetam Jagadguru Vidyasthanam (Kanchi Shankara Matham), Jambukeswaram, Tiruvanaikovil, Tiruchirapalli celebrated with blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswati Shankaracharya Swamigal


Back to news page