Prasnottara Ratna Malika of Sankara Bhagavatpada
(in Mongolian)


Adi Shankara
(Adi Shankara's Utsava Vigraha - Kamakshi temple, Kanchipuram)

One of Adi Sankara’s Works is Prasnottara Ratna Malika (Question – Answer-Gem Necklace) in Sanskrit, which is meant to elevate the seeker, by providing answers to doubts that may arise in the mind of the devotees. The easy–to-understand question-answer format is adopted by the great Preceptor. A selection from the 67 questions and answers is included in this booklet, issued at the behest of Jagadguru Pujyasri Sankara Vijayendra Saraswati Swami of Kanchi Kamakoti Pitham, the 70th Pithadhipathi in the line established by Adi Sankara Himself at Kancheepuram, Tamilnadu, India.

1. O Lord, which is to be taken?
The utterences of the preceptor.
Багш мин уу , Та биднээс юу хүсч байна?
Багшын сургаалыг сонсмоор байна

2. What is more beneficial than anything else?
Righteousness

Хамгийн дээд зүйл юу вэ?
Үнэнийг, шулуун шударгыг хүснэм би
3. What is poison?
The transgression of orders of preceptor
Хор хөнөөл гэж юу вэ?
Багшийн сургаалыг үл дагах
4. What is the most desirable for human beings?
Life dedicated to one’s and others’ welfare.
Хүн төрөлхтөний хамгийн их хүсдэг зүйл юу вэ?
Өөрийгөө хүндэл бусдыг ч мөн адил хүндэл
5. Who are thieves?
Objects of sense
Муу хүн гэж хэн бэ?
Эдийн шуналд автагч
6. Who is the foe?
It is but idleness
Дайсан гэж хэн бэ?
Залхуурал
7.What is the cause of greatness?
That which is known as not asking favors’.
Хамгийн аугаа зүйл гэж юу вэ?
Магтаалын төлөө хийгээгүй зүйлс
8. What is unhappiness?
Cheerlessness.
Уйтгар гуниг гэж юу вэ?
Инээмтгий бус
9. What is unintelligence?
Not repeating what is learnt.
Ухаан муут гэж хэн бэ?
Сурсан зүйлээ илэрхийлж үл чадагч
10. What is transient like the water on the lotus leaf?
Youth, wealth and life.
Навч дээр ус тогтохгүй урсдагыг юу гэдэг вэ?
Залуу нас, мөнгө, эрх мэдэл болон амьдрал

11. What is priceless?
That which is given at the right moment.

Үнэгүй зүйл гэж юу вэ?
Зөв цагт хүртсэн зөв зүйл

12. What pains like a shaft till death?
The sin committed in secrecy.

Амьдралын турш төлөөс гэж юу вэ?
Хэзээ ч хэнд ч хэлдэггүй зүйл

13. Where is effort Ordained?
In learning, good medicine, charity.

Та юунд цагаа зарцуулах ёстой вэ?
Суралцах, эрүүл мэнд, буяны үйл

14. By whom is this world conquered?
By the person who has truthfulness and endurance.

Хэн энэ дэлхийг эзэлдэг вэ?
Шударга, зориг тэвчээртэй нэгэн

15. In whose control lies the community of creatures?
One who speaks the truth, is kindly and is humble.

Хэн орчлон ертөнцийг удирддаг вэ?
Шударга зүйл яригч төлөв даруу нэгэн
16. To what should one stick?
To the right path wherein the seen and the unseen profits abound.
Ямар замыг дагах вэ?
Сайн муу хосолсон хорвоо
17. What is Charity?
Expecting no return.
Буян хийх гэж юу вэ?
Ашиг харалгүй хандах
18. Who is a friend?
One who saves from sin.
Найз гэж хэн бэ?
Нүгэлээс аврагч
19. What do those who have destroyed dark ignorance specially urge repeatedly?
Charity along with sweet words, knowledge with humility, courage with patience, wealth with renunciation. These four auspicious things are hard to attain.
Харанхуйг гэгээрүүлэгч хэн бэ?

Уянгалаг үгсээр хөгжөөгч, мэдлэг түгээгч, няцашгүй зоригт, бусдад бүхнээ харамгүй хайрлагч. Эдгээр дөрвөн олж авахад хүнд хэцүү зүйлс

20. What is to be grieved over?
 Miserliness
Ямар занг авч хаях ёстой вэ?
Хамарч зан
21. Which place is to be shunned?
One abounding in wicked people and rules by a greedy King.
Ямар газарыг авч хаях вэ?
Шуналтай хүмүүс цугларсан газар болон шуналт хаан захирах улс орон
22. Who is to be grieved over in this world?
One who is not a giver even when there is wealth.
Ямар хүнийг энэ дэлхийгээс зайлуулах ёстой вэ?
Эд зүйлс ихтэй ч хэнтэй ч хуваалцдаггүй нэгэн
23. What is to be contemplated day and night?
The feet of the Lord, not the worldly life.
Өдөр болон шөнө юуг дотроо үргэлж бодож байх вэ?
Бурханы талаар, материаллаг амьдралыг бус
24. What is to be earned by people?
Knowledge, wealth, strength, fame, ment.
Хүн юуг олж хүртэх ёстой вэ?
Мэдлэг, эд хөрөнгө, хүч чадал, алдар хүнд, гавьяа
25. Which is the destroyer of all good qualities?
Greed.
Бүх сайн чанарын сүйтгэгч юу вэ?
Шунал
26. Who is the enemy?
Lust.
Таны дотоод дайсан юу вэ?
Шунал тачаал
27. What is to be well protected?
Good name, devoted wife and discernment.
Юуг хамгаас илүү хайрлан хамгаалах вэ?
Сайн нэр, үнэнч эхнэр болон танин мэдэх чавдар
28. What is the Kalpa creeper in the world?
Knowledge imparted to the earnest Student.
Калпа амьдралын мод гэж юу вэ?
Сурахыг хүсэгч хэн нэгний мэдлэг
29. What, too, is heinous?
Cruelty
Бузар зүйл гэж юу вэ?
Догшин ширүүн
30. What is more painful than death to a respected person?
Infamy
Амьдаараа үхэх гэж юу вэ?
Нэр хүндээ алдах гутаах
31. Who grows?
The humble.
Хэн алдар нэр хүнд олдог вэ?
Энгийн нэгэн
32. What is good fortune for those who have body?
Health
Хүний хамгийн эрхэм зүйл?
Эрүүл мэнд
33. Who is the protector of the world?
The Sun.
Дэлхийн хамгаалагч?
Нар
34. What is the cause of livelihood for everyone?
That is rain.
Амьдрал тэтгэгч?
Бороо
35. Who is brave?
One who protects those in fright.
Зоригтон гэж хэн бэ?
Хэн нэгнийг айдасаас аврагч
36. And who is the protector?
It is the preceptor.
Хамгаалагч гэж хэн бэ?
Багш
37. Who is the perceptible goddess?
Mother.
Дээдийн дээд багш?
Ээж
38. And who is the preceptor to be honoured?
Father.
Дээдээр хүндлэгдэх багш?
Аав
39. Who is the fit recipient of the gift of food?
The hungry.
Хоол хүнс хамгийн их хэрэгтэй үе?
Өлсгөлөн хүн

We acknowledge the service rendered by Mr. Munkhtogt Purevdash by translating the English text into Mongolian and Sri. Visweswaran Ramesh for coordinating this work.
************************************************************************************************************************************************

Click here for more books in Foreign languages