Sri Laxmihrudayamu    Chapters   

అధర్వశీర్షగత

శ్రీలక్ష్మీహృదయము

[ఆంధ్ర వివరణ సహితము]

వివృతికర్త:

శ్రీ శ్రియానందనాథుడు

ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ

శ్రీకాకుళము.

ప్రకటన ద్రవ్యదాత్రి:

కీ.శే.శ్రీ కాకాని గంగరాజుగారిసతి

శ్రీ సూర్యకాంతమ్మగారు

గంగలూరు. (పశ్చిమగోదావరి జిల్లా)

ప్రకాశకులు:

సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి.

కాపీరైటు] .. [వెల రూ.2=50

సర్వస్వామ్యములు

గ్రంథమండలివి.

***

తొలిముద్రణ:

ప్లవంగ-విజయదశమి

***

పాండురంగా ప్రెస్‌

తెనాలి.

Sri Laxmihrudayamu    Chapters