Naaku Thochina Maata    Chapters   

నాకు తోచిన మాట

ఉపన్యాసకులు:

బ్ర|| వే|| తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రిగారు

సంకలనం:

శ్రీ నెమ్మాని సీతారామయ్య, ఎం.ఏ.,

ప్రకాశకులు

శ్రీ రామ కథా7మృత గ్రంథమాల, చందోలు.

వెలః రూ. 20-00

తృతీయ ముద్రణ: కాపీలు

1993 1000

ప్రతులకు:

కంభంపాటి పురుషోత్తమశర్మ

పినపాడు, తెనాలి - 2

సాధనగ్రంథమండలి

తెనాలి - 1.

ముద్రణ:

శ్రీ సూర్య ప్రింటర్స్‌, స్టేషన్‌రోడ్‌ తెనాలి - 2

Naaku Thochina Maata    Chapters