BHAGAVATA KADHA-3    Chapters   

శ్రీ భాగవత దర్శనము

భా గ వ త క థ

(తృతీయ ఖండము)

శ్లో || వ్యాసశాస్త్రోవ వనతః సుమనాంసి విచిన్వతా|

కృతావై ప్రభువత్తేన మాలా 'భాగవతీ కథా' ||

గ్రంథ కర్త :

శ్రీ 108 ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారిగారు

అనువాదకుఁడు :

'శ్రీ రామశరణ్‌'

శ్రీ కందుర్తి వేంకటనరసయ్య

ప్రకాశకులు :

సా ధ న గ్రం థ మం డ లి, తె నా లి.

కాపీరైట్‌] * వెల రు. 2-0-0

BHAGAVATA KADHA-3    Chapters