Sri Tattvamu    Chapters   

శ్రీతత్త్వము

కృతికర్త :

శ్రీ మఱ్ఱిపాటి వేంకటనరసింహారావు

కృతిభర్త:

శ్రీ శ్రియానందనాధులు

శ్రీ ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ

ప్రకాశకులు :

సాధాన గ్రంథ మండలి, తెనాలి.

కాపీరైటు] [వెల రు. 2=00

ముద్రణ

శోభకృత్‌ భాద్రపదము

జానకీరాంప్రెస్‌, తెనాలి.

1963

Sri Tattvamu    Chapters