Sri Shankara Jayanti- Sikkim - 2023

Shankara Jayanti Mahotsav to be celebrated at Sikkim

20-04-2023

 Sri Shankara Jayanti will be celebrated at Sri Kanchaneshwar Mahadev Mandir - Sri Kanchaneshwar Mahadev Veda Patashala- Sri Kanchi Kamakoti Seva Samiti, Ranipool, Sikkim, from 20th to 25th April 2023 with blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal. Various havans, veda parayanam, visesha pujas will be performed. #kamakoti #Shankaracharya

Shankara Jayanti at Sikkim

Shankara Jayanti at Sikkim


Back to news page
Prev.::5-day Shankara Jayanti celebrations to be held at Varanasi

Next.::Shri Adi Shankara Jayanti Mahotsav at Kalady