Shankara Jayanti Mahotsavam at Pune

21-04-2023

SRI SHANKARA JAYANTI MAHOTSAVAM WILL BE CELEBRATED from 21st April 2023 to Vaishakha Shukla Panchami- Tuesday, 25th APRIL 2023with blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji at Sri Kanchi Kamakoti Peetam Adya Shankara Mandir, Sarasbaug, Pune
Back to news page