Shankara Jayanti to be celebrated at Shrimatam camp at Tirupati

21-04-2023

Sri Shankara Jayanti will be celebrated at Shrimatam camp at Shri Kanchi Kamakoti Peetam Paduka Mandapam,Tirupati in the benign presence of Pujya Sri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal from 21 to 25 Apr. 2023

Programme:

21st to 24th April

 Morning

  • Veda Parayanam

 Evening 5 pm onwards:

  • Shobha Yatra of Jagadguru Shri Adi Shankara upto Kapilateertham- visesha pujas & return to Shrimatam
  • Totakashtakam
  • Harati

25th April - Vaishaka Shukla Panchami -Jayanti Day

Morning

  • Veda Parayana Poorti
  • Shankara Bhagavatpada Avatara Parayanam 

Evening:

  • Shobha Yatra of Jagadguru Shri Adi Shankara
  • Veda Poorti Pariksha Certificate Distribution (VRNT)
Back to news page
Prev.::Shankara Jayanti Mahotsavam at Guwahati, Assam

Next.::Shankara Jayanti Mahotsavam at Pune