Shankara Jayanti at Tiruvanaikovil

24-04-2023

Sri Shakara Jayanti will be celebrated at Sri Kanchi Kamakoti Peetam Jagadguru Vidyaasthanam, Tiruvanaikovil, Tamilnadu on 24th & 25th Apr. 2023 with bengin blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal with various homams, parayanams, pujas, and procession of Jagadguru Adi Shankara


Back to news page
Prev.::Sri Shankara Jayanti Mahotsavam at Bengaluru

Next.::Sri Shankara Jayanti at Kanyakumari