Sri Shankara Jayanti Mahotsavam at Bengaluru

21-04-2023

SRI SHANKARA JAYANTI MAHOTSAVAM will be celebrated at SRI KANCHI KAMAKOTI PEETAM Shankaracharya Math at Bengaluru from
21st- 25th APRIL 2023 with blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji

 
Back to news page
Prev.::Shankara Jayanthi Vaibhavam performed at Ongole

Next.::Shankara Jayanti at Tiruvanaikovil