Shankara Jayanti Mahotsavam at Sri Kanchi Kamakoti Peetam Cultural Centre, New Delhi

25-04-2023

Sri Shankara Jayanti will be celebrated at Sri Kanchi Kamakoti Peetam Cultural Centre, Sector - 1, RK Puram, New Delhi with blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji on 25th Apr. 2023 - Vaishaka Shukla Panchami
Back to news page