Bharatiya Samskruthi-I    Chapters   

భారతీయ సంస్కృతి

(ప రి చ య ము)

ప రి చ య క ర్త:

'బ్ర హ్మ వి ద్యా ల జ్కా ర్క'

బ్రహ్మశ్రీ సూరి రామ కోటిశాస్త్రి గారు

ప్ర కా శ కు లు :

శ్రీరామకృష్ణాశ్రమము - అశోకనగర్‌

హైదరాబాదు.

BHARATIYA SAMSKRITI

(parts 1 & 11)

ఆగష్టు 1997

స్వామ్యములు : పరిచయక ర్తవి

కాపీలు : 500

మూల్యము : రు. 80/-

ప్రాప్తిస్థానము:

1.బ్రహ్మ శ్రీ సూరి రామకోటిశాస్త్రి గారు

1-10-5 అశోకనగర్‌,

హైద్రాబాదు-500 020.

2.శ్రీ ఆకెళ్ళ శివరామబ్రహ్మం గారు

సెక్రటరి,

శ్రీరామకృష్ణాశ్రమము,

3-6-664 మేడపైన,

వీథి నెం. 9, హిమాయత్‌ నగర్‌,

హైద్రాబాదు - 520 029

3. డా|| కె. గోవిందశర్మ గారు

6-4-491/5, కృష్ణనగర్‌,

సికింద్రాబాదు - 500 080.

ముద్రణ:

వాణీ ఆర్ట్‌ ప్రింటర్స్‌,

మాజేటి నాగేశ్వరరావు వీథి, షరాఫ్‌ బజార్‌,

తెనాలి - 522 201. ఫోన్‌ : 24019

శ్రీ కాఞ్చీ కామకోటి పీఠ పరమాచార్యులు

పరమహంస పరివ్రాజక వర్యులు

శ్రీశ్రీశ్రీ చన్ద్ర శేఖరేన్ద్ర సరస్వతీస్వామి

శ్రీ చ ర ణు లు

 

Bharatiya Samskruthi-I    Chapters