Shankara Jayanti Mahotsavam - Abhishekam at Sri Kamakshi Ambal Devasthanam

25-04-2023

Vaishaka Shukla Panchami - 2532th Shankara Jayanti Mahotsvam - Abhishekam to Acharyal at Sri Kamakshi Ambal Devasthanam, Kanchipuram, Tamilnadu
 
 


Back to news page