Shankara Jayanti Mahotsavam at Guwahati, Assam

25-04-2023

Sri Shankara Jayanti will be celebrated at Guwahati, Assam - Kamakhya Mandir, Balaji Mandir & Shankar Dev Nethralaya with blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji
Back to news page