Shankara Jayanti Mahotsavam at Kanchipuram

19-04-2023

Sri Shankara Jayanti Mahotsavam will be celebrated at Sri Kanchi Kamakoti Peetam, Kanchipuram from the 19th to 25th Apr. 2023 with blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal. 
Programme:
19th Apr. 2023
8.30 am- Sri Vigneshwara Puja, Anugnyai, Avahanti Homam
10 am - Visesha Abhishekam to Sri Adi Shankara and Deeparadhana
6 pm - Procession of Sri Adi Shankara to Sarvateertham and back to Shrimatam
7 pm - Deeparadhana, Mantrapusham
20th Apr. 2023
9 am - Avahanti homam
10 am - Visesha Abhishekam to Sri Adi Shankara and Deeparadhana
6 pm - Procession of Sri Adi Shankara to Sri Kachabeshwarar Temple Teertham and back to Shrimatam
7 pm - Deeparadhana, Mantrapusham
21st Apr. 2023
9 am - Avahanti homam
10 am - Visesha Abhishekam to Sri Adi Shankara and Deeparadhana
6 pm - Procession of Sri Adi Shankara to Sri Kamakshi Ambal Temple Teertham and back to Shrimatam
7 pm - Deeparadhana, Mantrapusham
22nd Apr. 2023
9 am - Avahanti homam
10 am - Visesha Abhishekam to Sri Adi Shankara and Deeparadhana
6 pm - Procession of Sri Adi Shankara to Sri Shiva Ganga Teertham and back to Shrimatam
7 pm - Deeparadhana, Mantrapusham
23rd Apr. 2023
9 am - Avahanti homam
10 am - Visesha Abhishekam to Sri Adi Shankara and Deeparadhana
6 pm - Procession of Sri Adi Shankara to KampaTeertham and back to Shrimatam
7 pm - Deeparadhana, Mantrapusham
24th Apr. 2023
9 am - Avahanti homam
10 am - Visesha Abhishekam to Sri Adi Shankara and Deeparadhana
6 pm - Procession of Sri Adi Shankara to Upanishad Brahmendral Shrimatam and back to Shrimatam
7 pm - Deeparadhana, Mantrapusham
25th Apr. 2023
8.30 am - Visesha Abhishekam to Sri Adi Shankara and Deeparadhana
9 am - Avahanti homam
10 am - Sri Adi Shankara Avatara Ghatta Parayanam
4 pm - at Sri Adi Shankara Sannadhi at Sri Kamakshi Temple - Vidwat Sadas
6 pm - Mahabhishekam to Sri Adi Shankara at Mangala Teertham
7 pm - Swarna Rathotsvam of Jagadguru Adi Shankaracharya through the four Raja Veedhis.
Back to news page
Prev.::ശ്രീ ആദിശങ്കര ജയന്തി മഹോൽസവം-കാലടി

Next.::Shankara Jayanti Mahotsavam at Guwahati, Assam