தெய்வத்தின் குரல் - ஐந்தாம் பகுதி

தெய்வத்தின் குரல் (ஐந்தாம் பகுதி)

பொருளடக்கம்

மங்களாரம்பம்

தேவரும் தொழும் தெய்வம்

காரிய நிறைவு கரிமுகனாலேயே

மலரும் மனமும்

ஆனைக்கா ஆனைமுகன்

வாகீசர் யார்?

தேவதையரின் இடையூறும் தீர்ப்பவர்

மன்னாகுடிப் பெரியவாள்

"ந்யாயேந்து சேகரம்"

பிள்ளையாரும் தர்க்க சாஸ்திரமும்

"பெரியவா"ளின் பிள்ளையார் ஸ்லோகம்

'தத்-ஹேது'நியாயம்

இதர தெய்வ உபாஸகரும் வழிபடுவது

"தொந்தம்"

பாத தாமரை

"பாத பூஜைக்கார"ரின் பெருமை

'ந்யாயம்'அறியாதரும் அறிந்தவரும் பண்ணுபவை

எல்லாப் பலன்களும் அளிக்காதவராயினும்

பல தெய்வங்கள் ஏன்?

எல்லாப் பலனும் அளிக்காத வராயினும் தான்!

'வெரைட்டி'வழிபாடே மனித இயற்கை

இக-பர பலன்கள்

இரண்டு தாயார்க்காரர்!

ஆறு தாயார்க்காரர்!

ஐயப்பனின் தாயாரைப் பற்றிய பிரச்னை!

விக்னேஸ்வரர் ரக்ஷிக்கட்டும்!

கண்டனத்திலும் கண்ணியம்

பிறையுடன் விளையாடிய பிள்ளையார்

சித்ர கவிதை

"மங்கள"ஸ்லோகம்

ஊடல்-கூடலின் தத்வார்த்தம்

விளையாட்டில் மறைந்த விரோதம்

"அந்த"ஸ்லோகத்திற்கு "இந்த"ஸ்லோகத்தின் அத்தசாட்சி

களபம்

லேசாக்கி அருள்வாராக!

குரு

ஈசனும் ஆசானும்

பிற சொத்துக்களும், குரு தரும் சொத்தும்

தெய்வ பக்தியும் குரு பக்தியும்

அநுபவ ஞானம்

மூளையும் இதயமும்

ச்ருதி-யுக்தி அநுபவம்

இரண்டு பக்திகளா?

பலனளிப்பவன் ஈஸ்வரனே!

இரண்டு க்ருபைகளா?

எல்லா வணக்கமும் போய்ச் சேருவது ஒருவனையே

ஒரே பக்திதான்;க்ருபையும் ஒன்றுதான்!

ஸ்லோகப் பொருளில் மாறுதல்

ஒருவரே போதுமெனில் அவர் ஈஸ்வரனா, குருவா?

மாறுபாட்டில் ருசியே மனித இயற்கை

அநன்ய பக்தி; ஆதர்சத்துக்கான யுக்தியே

அநன்ய பக்தி; நடைமுறை சிரமங்கள்

'ஈசனே குரு'என்பதும், 'குருவே ஈசன்'என்பதும்

குருவையே ஈசனாகக் கொள்வதெப்படி?

குரு வழிபாட்டின் சிறப்பம்சங்கள்

யதோக்தகாரி:சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள்

காஞ்சியிலுள்ள "திவ்ய தேசங்கள்

பல்லவரும் சைவ-வைணவமும்;வைகுண்டப் பெருமாள் கோயில்

பல்லவர் தோற்றுவாய்

திருவெஃகா பெருமாளின் பெருமை

கணிகண்ணன்:அருள் நெஞ்சும் அஞ்சாநெஞ்சும்

சொன்ன வண்ணம் செய்தது!

ஈஸ்வரனையும் வருவித்துத் தரும் குரு

ஸோமாசி மாற நாயனார்

ஸ்வாமியிடம் ஸ்வாதீனம் கொண்ட ஸ்வாமிகள்

நம் அறிவை மீறிய மஹான்களின் போக்கு

தூதுபோன தூதுவளை!

பரமன் வைத்த பரீ¬க்ஷ

குருவுக்குக் குறை இருந்தாலும்...

குருபக்தியின் அநுகூலங்கள்

மூன்று விதமான பாவங்கள்

குருபக்திக்கு ஈசன் செய்யும் அருள்

குரு-சிஷ்யர்:இருபெரும் தர்மங்களின் உருவகம்

எந்த பாவத்தினாலும் ஈசனருள் பெறலாம்

குருமுகமாக அறிவதன் சிறப்பு

குருமூர்த்தியும் த்ரிமூர்த்திகளும்

மும்மூர்த்தியரை மூலப்பொருளாக அல்லாமல்

பண்டிகை இல்லாத கடவுள்

கோயிலில்லாத கடவுள்

பூஜை இல்லாத காரணம்

வைஷ்ணவ ஆலய மூர்த்திகள்

ஆகமத்தில் ப்ரம்மா

ப்ரம்மாவின் தொழில் கருணையானதே!

ருத்ரன்-சிவன் (சிவம், நடராஜா) - மஹேஸ்வரன்

வைஷ்ணவத்தில்

குரவே நம:

எதற்காக நமஸ்காரம்?

முத்தொழில் புரிபவர் என்பதற்காக வழிபாடில்லை

முழுமுதலாக வழங்கும் மூர்த்திகள்

ப்ரம்மாவுக்கு மட்டும் ஏன் விலக்கு?

ப்ரம்மாவை உள்ளடக்கி த்ரிமூர்த்தியர் ஏற்பட்ட காரணம்

ஸரஸ்வதிக்கு ஆலயம் இல்லாததேன்?

ஸாவித்ரி, காயத்ரி, நாரதர் விஷயம்

குரு பரம்பரையில் ப்ரம்மா

நமஸ்கரிப்பதற்குக் காரணமில்லை!

வித்யாஸமான முத்தொழில்கள்

நமஸ்காரத்திற்கு உரியவராக

பரப் பிரம்மமாக

கரை ஏறியவர், ஏற்றுவிப்பவர்

ஆசார்யாள் அளிக்கும் ஆசார்ய லக்ஷணம்

ப்ரம்மமாயினும் நமஸ்காரத்துக்குரியவரே!

நமஸ்காரமே செல்வம்:ஆசார்யாள் உணர்த்துவது

அம்பா, மாதா:அம்மன், தாயார்

நமஸ்காரம் அளிக்கும் பயன்கள்

ஒரு திருத்தம்:'துரித உத்தரணம்'

மறுமைப் பயன் கோரி

"ஏவ"எதில் சேர வேண்டும்?

மூவுலக குரு

குரு வந்தனை-நிந்தனை:அம்ருதம்-விஷம்

குருவின் 'முயற்சி'உத்தரணத்தைக் குறிப்பதே

ஸ்ரீசங்கர சரிதம்

ப்ரவ்ருத்தி-நிவ்ருத்தி

இருவித மக்களுக்கான இரு வழிகள்

கர்ம மார்க்கத்தின் இருவித பலன்கள்

காலப்போக்கில் கர்ம யோக நலிவு

இரு மார்க்கங்களின் உபதேசங்கள்

பக்தி

கீதை கூறும் யோகங்கள்

'நிரந்தர'யோகமான அத்வைதம்

கண்ணன் செய்த புனருத்தாரணம்

கண்ணுனம் சங்கரரும்

பூர்வகால அவதாரங்கள்

கலியுகம் :தொடக்க காலத்திலும் பிற்காலத்திலும்

கலியுகம் பேரபாயம்:மயக்கு வேஷம்

புது மத ஸ்தாபகர்கள்

பௌத்த சமண மதங்களும் ஹிந்து மதமும்

யாகத்தில் ஹிம்ஸை

பிற மத கண்டனத்திற்காக அல்ல;ஸ்வயமத கண்டனம் கூடாது என்றே!

கலி அதர்மத்திற்கே ஸங்கற்பிக்கப்பட்டதா?

சங்கர 'விஜயம்'

எழுபத்திரண்டு மதங்கள்

ஆசார்யாளின் ஆச்சரிய ஸாதனை

அனைத்தும் அடங்கிய வைதிகம் ஆசார்யாள் மதமே

இதர மதங்களைப் பற்றி

கடவுட் கொள்கை

பௌத்த-ஜைனமும் பொது ஜனங்களின் மனப் போக்கும்

அப்பட்டமான லோகாயதம்

வேதத்தை ஒப்பியும் வேதாந்தத்தை ஒப்பாத மதங்கள்

அக்கால வழிபாட்டு முறைகள்

முழுதும் வேத ஸம்மதமானாலே வைதிகம்

புரட்சி மதங்கள்

அவதாரம் தோன்ற அவசியச் சூழ்நிலை

அவதார தத்வம்

அவதார ரஹஸ்ய சூசனை

ஏன் ஸங்கல்ப மாத்திரத்தால் கூடாது?

அவதாரத்தில் மனிதத்தன்மையும் தெய்வத்தன்மையும்

கலந்து பழகும் ஆசைக்காகவும்

அவதாரம் குறித்து ஐயம் கூடாது

முன்னெப்போதுமில்லா தர்மக் குலைவு

கீதாவாக்ய பரிபாலனம்:பிரச்னையும் தீர்வும்

ஏன் ஸந்நியாஸியாக அவதாரம்?

ப்ரம்மசர்ய ஆச்மரமத்திலும்

அந்தண குல அவதாரம்

விஷ்ணு அவதாரமும் சிவாவதாரமும்:சிவ- விஷ்ணு ஒற்றுமை வேற்றுமைகள்

ஞான சிவனே ஞானாவதாரமாவது

சக்தி உள்ளடங்கிய தக்ஷிணாமூர்திதயின் அவதாரம்

சாக்தர், சைவர், வைஷ்ணவர் மூன்றுமான ஆசார்யாள்

மங்களமயமான தெய்வ குரு

அவதாரத்திற்குப் பூர்வாங்கம்

செயலற்றவரின் கருணையுள்ளம்

மனமென்ற த்வதைம் மறைவதே அத்வைதம்

சூன்யமில்லை;ஸச்சிதானந்த பூர்ணமே

ஜீவாத்ம-பரமாத்ம பேதமும் இல்லை

மாயா ஸஹிதனாயினும் ஈசன் ஞானியே!

அவதார நோக்கம்:கர்ம-பக்தி வழியே ஞானம் அடைவித்தல்

கலப்படமற்ற நன்மை எதுவுமில்லை

உபகாரப் பணியிலும் அபகாரம்!

எதுவும் செய்யாமலிருப்பதற்கான அவதாரம்!

நடைமுறையில் நற்கர்மத்தின் பயன்

செயலற்றுப் போக வழியாகவே செயல்களும்!

நடைமுறை:காரியம் செய்வது: லக்ஷ்யம்:சும்மாயிருப்பது

கர்த்தாவின் அஹம்பாவம் நீங்கவே நல்லதிலும் கெடுதல்

ஸ்வயநலமாகாது

சும்மாயிருப்பதாலும் லோகோபகாரம்

காரியமின்மையைச் சொல்லவே ஓயாக்காரிய அவதாரம்

சம்-பு-சம்-கரரானார்

ஈச்வராவதார ப்ரமாணங்கள்:வேத - இதிஹாஸ - புராணங்களில்

நேர் சிஷ்யர்களில் தரும் சான்று

அவரே அளிக்கும் சான்று!

பூர்வாசார்ய பரம்பரை

வஸிஷ்டரிலிருந்து வ்யாஸர் வரை

சுக ப்ரஹ்மம்

"பதஞ்ஜலி சரிதம்"

திருமாலின் இதயத்தில் சிவ நடனம்

அஜாப-ஹம்ஸ நடனம்

ஆதிசேஷன் அவதாரம்

திரிகரணத்திற்கும் திருத்தொண்டு

ஆயிரம் சீடருக்குப் அதிசயப் பாடம்!

பிரம்மரக்ஷஸ்;ராக்ஷஸ ஜாதி

விபரீதம் விளைந்தது!

கெனடர்;திராவிடர்

தப்பித்த சீடருக்குச் சாபமும் அநுக்ரஹமும்

கௌடரின் பிற்கால சரித்திரம்

ஞானியும் பக்தியும்

ஆசார்யாளின் போற்றுதல்

சந்திர சர்மாவின் சரித்திரம்

குரு பரம்பரையில் ஸந்நியாஸிகள்

(நிர்வாணம்)

ஸந்நியாஸ நாமம்;சங்கர நாம மஹிமை

ராமாநுஜர் ஒற்றுமை

கோவிந்தரின் சிறப்பு

அதிகார புருஷர் வரிசையே ஆசார்ய பரம்பரை

வேண்டுதலும் வரமும்

தேவர்களின் அவதாரம்

பௌத்த கண்டனத்தில் மீமாம்ஸகர்களின் உதவி

பௌத்தத்தின் மும்முனை ஆக்ஷேபனை

கடவுட் கொள்கையை நிலைநாட்டியது

ஆசார்யாளின் பாகுபாடு

கர்ம மார்க்கக்காரர்களின் அவதாரத்திற்குக் காரணம்

இந்திரன், ஸரஸ்வதி அவதாரங்கள் அரசு ஸஹாயமின்றியே ஆசார்யாள் பணி

கேரள சரிதம்

ஆதித் தமிழகத்தின் அந்தணர்கள்;கேரளத்தில் தமிழ்

கும்பகோணப் பூர்வீகம்?காஞ்சிஸ்ரீமடமும் கும்பகோணமும்

ஆர்யாம்பா:காஞ்சி காமாக்ஷி ஆர்யன்:ஐயப்பன்

அவதார பூமிக்கான யோக்யதாம்சம்

பெற்றோரான புண்யசாலிகள்

திருச்சூரில் வேண்டுதல்:க்ஷேத்ரச் சிறப்பு

வரப் பிரதானம்

ஜயந்திச் சிறப்புக்கள்

விமரிசையாக விழாக் கொண்டாடுக

காஞ்சி மண்டலத்தின் விசேஷத் தொடர்பு

காமாக்ஷி ஆலயத்தில் சங்கர ஜயந்தி

மனத்தின் அர்ப்பணமும் மௌன மனனமும்

நாமகரணச் சிறப்பு

கடபயாதி ஸங்கியை

கடபயாதில் ஸித்தி நாள்

அவதார நன்னாள்

'சம்'மைச் செய்வது;பிரத்யக்ஷசான்று

வஸந்தகால வைசாக மாதப் பொருத்தம்

ஸ்ரீசைலம்; "அர்ஜுன"க்ஷேத்ரங்கள்

ஸ்ரீ சங்கரரின் கால நிர்ணயம்

அவதார தின, ஸித்தி தின ஸ்லோகங்களில் கி.மு. 6-5 நூற்றாண்டுகள்

1. மாற்றுக் கருத்து (A.H. 788-820)

2. குமாரிலர் காட்டும் காளிதாஸனின் மேற்கோள் (மனஸ்சாட்சி ப்ரமாணம்)

3. ஆசார்ய பாஷ்யத்தில் பௌத்தக் கொள்கைகள்

4. ஆசார்ய ஸ்தோத்ரங்களில் A.H. குறிப்புக்கள்

5. பூர்ணவர்மனைப் பற்றிய குறிப்பு

6. மேல்நாட்டவரின் பரிஹாஸமும் உள்நோக்கமும்

7. கலியுகத்தில் நமது காலக் கணக்குகள்

8. நமது சரித்ர ஆதார நூல்கள்

9. மையக் கேள்வி:மெகஸ்தனிஸ் சொல்லும் ஸன்ட்ரகோட்டஸ் யார்?

10. காளிதாஸன் விஷயம்

11. கிறிஸ்து சகாப்த பௌத்த நூலாசிரியர்கள் விஷயம்

12. பூர்வகால புத்தர்களும் ஜினர்களும்

13. மஹாயான விஷயம்

14. "த்ராவிட சிசு"விஷயம்

15. "ஸுத த்ரோஹி" விஷயம்

16. எது எந்த சங்கரர் செய்தது?

17. அநுக்ரஹமே லக்ஷ்யம், ஆராய்ச்சி அல்ல

18. பூர்ணவர்மன் விஷயம்

19. "அபிநவ சங்கரர்"

20. நவீன ஆராய்ச்சியாளரிடமே ஒரு மாற்றுக் கருத்து

21. கி.மு. முதல் நூற்றாண்டு என்னும் கருத்து

22. மேற்படி கருத்துக்கு மாற்றுக் கருத்து

23. த்வாரகா ஸ்ரீமடத்தின் சான்று

24. முக்கிய ஆதாரம்:சங்கர மடங்களிடையே ஒரே கருத்து

25. ஹாலன்-பூர்ணவர்மன்

26. பௌத்த-ஜைன நூல்களின் அத்தாட்சி

அதிமேதைக் குழந்தை

பால்ய உபநயன சிறப்பு

அனைத்து சாஸ்திர அறிவும், அனைத்தும் அடங்கும் அத்வைதமும்

புரியாத ஸ்லோகம் புரிந்தது!

பொன்மழை பொழிவித்தது;லௌகிகத்திலேயே ஆத்மிகமும்

(முதல் துதியிலேயே பிற்கால உபதேசங்களின் வித்து)

மாறி ஓடிய ஆறு!

உலகப் பணி அழைத்தது!மனித தர்மமும், அவதார மர்மமும்

துறவியானார்!

அன்னையைப் பிரிந்து ஆசானைத் தேடி...

அவருக்கு குரு எதற்கு?

சங்கர விஜயங்களும் ஆசார்யாள் குறித்த மற்ற நூல்களும்

1. கதாபேதங்கள்

2. மாதவீய சங்கர விஜயம்

3. வ்யாஸாசலீயம்

4. ஆனந்தகிரீயம் (சிதம்பரமும் ஆசார்யாளும்)

குரு தர்சனம்-துறவறம்-ஸ¨த்ர பாஷ்யம்

காசி வாஸத்தில் வைதிக மதப் பிரசாரம்

ஆசார்யாளின் நூல்கள்

மூன்று மார்க்கங்களையும் ஸ்தாபித்தவர்

பத்மபாதரின் கதை;வேடனின் பெருமை

கொலையாளிக்கும் கருணை!

தாமரை தாங்கிய தாளர்

வ்யாஸருடன் வாதமும், ஆயுள் நீடிப்பும்

"ஞானியின் தீண்டாதானும் என் குருவே!"

ஞானியின் ஸமத்வம் வேறு;ஸமூஹ ஸமத்வம் வேறு

விஸ்வநாதர் விளையாடல்!

குமாரிலபட்டர் கதை;கர்மமும் ஞானமும்

மண்டனரின் பண்டித நகரம்

மண்டனர்-ஸரஸவாணி தம்பதியை வென்றது

ச்ருங்கேரிச் சிறப்பு

ஸுரேச்வரரின் தனித்தன்மையும் சிறப்பும்

பத்மபாதரின் 'பஞ்ச பாதிகை'

மௌனஞானி ஹஸ்தாமலகர்

தோடகர் தாஸ்ய பக்தியின் திருவுருவம்

இன்னும் இரு சிஷ்ய ரத்தினங்கள்:ஸர்வஜ்ஞாத்மரும் ப்ருத்வீதவரும்

அதிசயம் சாதித்த அமோக திக்விஜயம்: ஆன்மிய ஐக்கியமும் தேசிய ஐக்கியமும்

உக்ர தெய்வங்களை சாந்தமாக்கியது

தெய்வபேதம் நீக்கியது; 'பஞ்சாயதன'மூர்த்திகள்

அனைத்து மட்டத்தினருக்கும் ஆசார்யரான ஜகத்குரு

அத்வைத உள்ளிட்ட மதங்களின் ஸாராம்சம்

ஸ்ரீ சங்கர மடங்கள்

அன்னை மறைவு

அகில பாரத க்ஷேத்ராடனம்

சிவ-சக்தி தர்சனம்:சிவலிங்கங்களும் சக்தி ஸ்துதியும்

காஞ்சி மஹிமை

காஞ்சியில் ஆசார்யாள்

சரிதம் கேட்ட பலன்

மங்களாரத்தி

அஞ்ஜனைச் செல்வன்; அஜாட்யம் அருளட்டும்!

 

Previous page in    is தெய்வத்தின் குரல் - நான்காம் பகுதி
Previous
Next page in   is  தெய்வத்தின் குரல் - ஆறாம் பகுதி
Next